Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen szabályzat célja, hogy a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: „Adatkezelő”) Állategészségügyi üzletága által forgalmazott állatgyógyászati termékekkel (a továbbiakban: „Termékek”) kapcsolatosan üzemeltetett ügyfélszolgálatra (a továbbiakban: „Ügyfélszolgálat”) beérkező megkeresések adatkezelési alapelveit ismertesse.


Amennyiben valamely személy az Ügyfélszolgálatra megkeresést küld (a továbbiakban: „Érintett”), úgy az Adatkezelő az adott üzenet tárgyától függően az alábbi célokkal összefüggésben kezelheti az Érintett személyes adatait:

  • általános ügyfélszolgálat (termékinformáció, Termékek elérhetősége, Állategészségügyi üzletággal kapcsolatos információk…stb.);
  • Termékekkel kapcsolatos fogyasztói panasz kivizsgálása;
  • Termékekkel kapcsolatos mellékhatás-figyelés;
  • Ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségére érkező üzenetek rögzítése.

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei
E-mail: allatgyogyszer@bayer.com
Zöldszám: 06 80 201-399 (munkanapokon 9–16 óráig)
Fax: 06 1 487-4121

1. A fenti célokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelés jogalapjai:
1.1

Amennyiben az Érintett általános ügyfélszolgálatként keresi meg az Ügyfélszolgálatot, úgy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely ahhoz kapcsolódik, hogy működtetni tudjon olyan elérhetőségeket, ahová az Érintettek a Termékekkel, azok elérhetőségével, vagy az Állategészségügyi üzletággal egyébként kapcsolatos kérdéseiket meg tudják küldeni, így számukra mindig pontos és naprakész információkat tudjon szolgáltatni.

1.2

Amennyiben az Érintett Termékkel kapcsolatos fogyasztói panaszt kíván bejelenteni, úgy az adatkezelés jogalapja jogszabály (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény) felhatalmazása.

1.3

Amennyiben az Érintett valamely Termékkel kapcsolatosan mellékhatást jelent be az Ügyfélszolgálatra, úgy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely az Adatkezelő számára az 128/2009. (X.6.) FVM rendelet által előírt mellék-hatás bejelentő rendszer (a továbbiakban: „Rendszer”) működtetésével kapcsolatos kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik. A Rendszer működtetésének kötelezettsége az Adatkezelőt mint Termék törzskönyvi engedélyesét vagy a törzskönyvi engedélyes meghatalmazottját terheli.

1.4

Amennyiben az Érintett az Ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségén üzenetet hagy, az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely ahhoz kapcsolódik, hogy az 1.1-1.3 pontban meghatározott célokkal összefüggésben telefonon érkező megkereséseket akkor is fogadni tudja, amikor az Ügyfélszolgálat éppen nem tudja fogadni a hívást (mert pl. munkaidőn kívül érkezik).

2. Mik az adatkezelés céljai?
2.1Ügyfélszolgálat
 

Azért, hogy az Érintettel a Címre érkezett fenti tárgyú megkeresésre válaszolni tudjunk, szükséges kezelnünk az Érintett kapcsolattartási adatait.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám (amennyiben az Érintett megadta).

2.2Fogyasztói panasz
 

Annak érdekében, hogy a fogyasztói panaszokat az irányadó törvényi rendelkezéseknek megfelelően ki tudjuk vizsgálni, és a fogyasztó részére az előírt tájékoztatást meg tudjuk adni, szükséges, hogy a kapcsolattartási adatait kezeljük.

Kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám (amennyiben az Érintett megadta).

2.3Mellékhatás-figyelés
 

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő az alkalmazandó miniszteri rendeletben előírt mellékhatás-figyeléssel kapcsolatos rendszert az előírásoknak megfelelően működtetni tudja, illetve az előírt hatósági bejelentéseket meg tudja tenni, szükséges, hogy az ezzel kapcsolatosan hozzá beérkezett személyes adatokat kezelje.

Kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám (amennyiben az Érintett megadta), Érintetten bekövetkezett mellékhatás (ha a bejelentés tárgya emberen bekövetkezett mellékhatás).

2.4Ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségére érkező üzenetek rögzítése
 

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségére érkező megkereséseket akkor is tudja fogadni, amikor az Ügyfélszolgálat éppen nem elérhető, szükséges, hogy az Érintett által hagyott hangüzenetet rögzítse.

Kezelt adatok köre: név, telefonszám (amennyiben az Érintett megadta), Érintett hangja

3. Jognyilatkozatok

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatkezelési Tájékoztató azon részeinek — különös tekintettel a Beváltóhelyek listájára — megváltoztatására, amelyekhez nem köteles az Érintettek hozzájárulását kérni. Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a változásról az Érintetteket.

4. Adatkezelő jogos érdeke
4.1Ügyfélszolgálat működtetése:
 

A céllal összefüggésben az Adatkezelő csak annyiban kezeli az Érintettek adatait, amennyiben az az általuk feltett kérdés megválaszolásához vagy általuk kért információ megadásához szükséges.

A céllal összefüggésben az Érintettek adatainak kezelése a magánéletébe történő beavatkozással jár annyiban, hogy az Ügyfélszolgálat rögzíti a megkeresést, a megkereséssel összefüggésben az Érintett által megadott elérhetőségeket.

Az Adatkezelő érdekei felülírják az Érintett jogait, tekintettel arra, hogy ellenkező esetben az Adatkezelő az Érintett megkeresését nem tudná megválaszolni. Ezen túlmenően, az Érintett jogai nem sérülnek számottevően, mivel az Adatkezelő kizárólag az általa tett megkeresés megválaszolása érdekében kezeli az Érintett adatait. A kezelt adatok köre egészségügyi információra vagy egyéb különleges adatra nem terjed ki, csak az Érintett kapcsolattartási adatai lesznek rögzítve. Ez minimális beavatkozással jár az Érintett magánéletébe.

4.2Rendszer működtetése:
 
  1. A céllal összefüggésben az Adatfeldolgozó mint törzskönyvi engedélyes vagy törzskönyvi engedélyes meghatalmazottja gyűjti és a (amennyiben azt a jogszabály előírja) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) részére továbbítja a Termékekkel kapcsolatosan tudomására jutott, az állatokon és embereken észlelt mellékhatásokat, gyűjti továbbá az állatgyógyászati készítmények hatáselmaradására, a használati utasítástól eltérő alkalmazás következményeire, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartása mellett esetlegesen kimutatott maradékanyagokra és a környezetkárosító hatásra, valamint bármely fertőző ágensnek állatgyógyászati készítmény útján történt feltételezett átvitelére vonatkozó adatokat is.
  2. A fentieken túlmenően valamennyi Termék esetén a bejelentéseket az Adatkezelő továbbítja a Bayer cégcsoportba tartozó Bayer Animal Health GmbH részére, amely a Bayer-csoporton belül az Állategészségügyi termékek globális forgalmazásának megszervezéséért felel, így az egyes országokban tett bejelentések gyűjtése kiemelten fontos érdeke.
  3. Az adatkezelés az Érintett magánéletébe történő beavatkozással jár annyiban, hogy az Érintett elérhetőségeit a Rendszerben az Adatkezelő rögzíti, és azt (amennyiben a hatóság kifejezetten kéri) a hatóság részére továbbítja. Az esetek többségében a hatóságnak elegendő, ha az Érintett nevét adja meg az Adatkezelő, az Érintett teljes nevét csak súlyos esetekben és kifejezett kérésre adja ki
  4. Az Adatkezelő és a törzskönyvi engedélyesek jogos érdeke jelen esetben felülírja az Érintettét. A Termékekkel kapcsolatosan azért szükséges, hogy a használat során keletkező valamennyi releváns információt az Adatkezelő és a törzskönyvi engedélyesek gyűjtsék, hogy amennyiben a Termék hatásosságával vagy biztonságosságával összefüggésben a beérkező információk alapján bármilyen kétség merül fel, úgy a szükséges lépést a Termékkel kezelt (vagy potenciálisan kezelésre kerülő) többi állat, valamint a Termékkel kapcsolatba kerülő emberek egészségének védelme érdekében az Adatkezelő és/vagy a törzskönyvi engedélyes, valamint súlyosabb esetben maga az illetékes hatóság meg tudja tenni.
  5. A Rendszer az állatokkal összefüggésben bejelentett események kapcsán egészségügyi információt nem tartalmaz, csak az Érintett kapcsolattartási adatai lesznek rögzítve. Ez minimális beavatkozással jár az Érintett magánéletébe.
  6. Amennyiben valamely esetben emberen keletkezett mellékhatás bejelentése történik meg, úgy a Rendszer az illető személlyel kapcsolatos egészségügyi információt is tartalmazni fogja. Ez esetben a beavatkozás mértéke nagyobb, ugyanakkor a Terméket vásárló többi ember egészségének védelme érdekében az adatkezeléshez fűződő jogos érdek ilyenkor szintén fokozottan jelenik meg.
4.3Ügyfélszolgálaton hagyható hangüzenet:
 

A céllal összefüggésben az Adatkezelő csak annyiban kezeli az Érintettek adatait, amennyiben az az 1.1-1.3 pontban le van írva.

A céllal összefüggésben az Érintettek adatainak kezelése a magánéletébe történő beavatkozással jár annyiban, hogy az Ügyfélszolgálat rögzíti a megkeresést, a megkereséssel összefüggésben az Érintett elérhetőségeit, valamint a hangját.

Az Adatkezelő érdekei felülírják az Érintett jogait, tekintettel arra, hogy ellenkező esetben az Adatkezelő az Érintett megkeresést nem tudná rögzíteni. Ezen túlmenően, az Érintett jogai nem sérülnek számottevően, mivel az Adatkezelő kizárólag az általa tett megkeresés megválaszolása érdekében kezeli az Érintett adatait. A kezelt adatok köre egészségügyi információra vagy egyéb különleges adatra nem terjed ki, csak az Érintett kapcsolattartási adatai lesznek rögzítve. Ez minimális beavatkozással jár az Érintett magánéletébe.

A megkeresés tartalma szerint az adatkezelés jogalapjára továbbiakban az 1.1-1.3 pontban foglaltak megfelelően irányadóak.

4.4Amennyiben többet szeretne megtudni, kérjük, hogy a lent meghatározott elérhetőségek valamelyikén vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot.
5. Mennyi ideig kezeljük az adatokat?
Ügyfélszolgálati megkeresésekUtolsó levélváltástól számított 4 év.
Fogyasztói panaszokUtolsó levélváltástól számított 4 év.
Mellékhatás-figyelésBejelentéstől számított 5 év
Ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségére érkező üzenetek rögzítéseCél megvalósulása (azaz az üzenet írásbeli rögzítése)
6. Adatfeldolgozókkal és adattovábbítással kapcsolatos információk
6.1A fenti célokkal összefüggésben az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
 

A Címre beérkező üzeneteket a Tata Consultancy Services GmbH Magyarországi Fióktelepe (1117 Budapest Irinyi Jozsef utca 4-20.) fogadja, és intézkedik az Adatkezelő illetékes kollégájának történő továbbításról.

Amennyiben valamely bejelentés kapcsán (akár fogyasztói panasz, akár mellékhatás-figyeléssel összefüggésben tett bejelentés) a Termék gyártóhelyi kivizsgálása szükséges, az Adatkezelő a bejelentéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat továbbítja a Termék gyártójának. A Termék gyártójának megnevezése a Termék használati útmutatóján minden esetben szerepel.

Az adatfeldolgozó kapcsolattartója:

Név: Dariusz Nanys
E-mail: dariusz.nanys@tcs.com
Telefon: +36 1 886 8461

6.2Adattovábbítás:
 

A mellékhatás-figyeléssel összefüggésben bejelentett adatokat az Adatkezelő a Nébih részére továbbítja, amennyiben az Érintett adatainak továbbítását a Nébih kifejezetten kéri.

A mellékhatás-figyeléssel összefüggésben a Címre érkezett bejelentéseket az Adatkezelő minden esetben továbbítja a Bayer Animal Health GmbH részére, hogy a Termékek biztonságával kapcsolatos valamennyi releváns információt a globális forgalmazás során is figyelembe lehessen venni.

Az adattovábbítás jogalapja a fenti esetekben: az Adatkezelő jogos érdeke a fenti 1.3 pontban meghatározott érdekmérlegelési tesztben foglalt megállapítások alapján

7. Személyes adatok biztonsága

Az Érintettek személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Amennyiben az Akció során az adatok átadása történik, úgy minden esetben gondoskodnak arról, hogy az átadás és a szállítás a lehető legbiztonságosabb környezetben történjen.

8. Az érintettek jogai

Az alábbi jogok illetik meg Érintettet:

8.1

Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet az alábbi elérhetőségén kérelmezhet:

E-mail cím a tájékoztatásra, törlésre, felhasználás korlátozására vonatkozó kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com

Kérését az Adatkezelő mielőbb, de legfeljebb 5 munkanapon belül teljesíti.

8.2

Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Bayer Hungária Kft. – Adatvédelmi munkatárs
Cím: 1123 Budapest, Alkotás út 50.
Tel: +36 1 4874-281
Mobile: +36-30-4609830
E-mail: adatvedelem@bayer.com

8.3

Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelés kifogásolásának illetve tiltakozásának joga, kivéve, ha Adatkezelő igazolja, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Érintett jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség;

8.4

Az adathordozás joga (az Érintettnek — az ésszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni).

8.5

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet.

9. A szabályzatban bekövetkező módosítások

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatkezelési Tájékoztató — adatkezelési célokat nem érintő — módosítására.

10. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha az Érintettnek kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés (eke) t kíván feltenni az Adatkezelési tájékoztatóval összefüggésben, úgy az Adatkezelő Adatvédelmi Felelősének alábbi elérhetőségen keresztül érdeklődhet:

Postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
E-mail cím az általános kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com
Tel: + 36 1 487 4281

Budapest, 2018. május 25.

Bayer Hungária Kft.

Szavazások nyertesei

A szavazás 2010. október 4-i nyertese:
Berill Canis Minor Marco és gazdája szabob78

A szavazás 2011. január 4-i nyertese:
Mézi és gazdája ancsi

A szavazás 2011. április 4-i nyertese:
Mira és gazdája ZoliDronti és a Kakitündér plakát

Tekintsd meg Youtube csatornánkat!

Kövess minket Facebookon!

Copyright © Bayer Hungária Kft. | L.HU.MKT.AH.19.05.2016.0362
*Piackutatás Mystery Visit Kft 2009